Какво да правите, ако фасетата ви се отчупи или отлепи?

Внимателно отстранете фасетата от зъба. Проверете дали е цяла. Поставете я в контейнер или в кутийка с памук , уведомете стоматолога за случилото се и си запишете час възможно най-скоро.