Kaк стоматолозите залепват фасетите за зъба?

Когато вашата фасета бъде изработена, тя ще е с "идеална" форма. Дори и тогава вие и вашият стоматолог може да прецените, че някои форми трябва ди бъдат коригирани - скъсени, заоблени или изострени, с цел по-добра естетика.

Оценка на порцелановите фасети преди циментирането
Преди да бъдат циментирани фасетите, вашият стоматолог трябва да оцени дали фасетата приляга точно на вашия зъб. За тази цел стоматологът ще постави фасетата върху зъба няколко пъти, ако е необходимо ще я коригира докато е удовлетворен от точността й. В повечето случаи за този етап не се нуждаете от анестезия

Оценка на формата на фасетите.
Когато вашата фасета бъде изработена, тя ще е с "идеална" форма. Дори и тогава вие и вашият стоматолог може да прецените, че някои форми трябва ди бъдат коригирани - скъсени, заоблени или изострени, с цел по-добра естетика.

Оценка на цвета на порцелановите фасети.
Стоматологът трябва да избере подходящ цвят цимент, с който да залепи прозрачните фасети и да постигне максимална прилика с останалите неизпилени зъби. За тази цел е задължително да се използват специални глицеринови пастички, които отговарят на точно определен цвят цимент. Намазаните фасети се поставят върху изпилените зъби и вие и стоматологът можете да оцените цвета, който ще се постигне. Ако резултатът не ви удовлетворява, процедурата може да се повторя до постигане на желания ефект. Важно е да сте доволни от цвета преди да се циментират самите фасети. Веднъж циментирана, фасетата не може да бъде махната от зъба.

Залепване на порцелановите фасети.
След като вие и стоматологът сте одобрили формата и цвета на фасетите, може да се пристъпи към залепването. Първо фасетите ще бъдат почистени и подготвени за самото циментиране. Изпилените зъби също трябва да бъдат подготвени за циментирането. Емайловата повърхност се ецва с ецващ гел. Така се постига разграпавяване на емайла на микроскопско ниво. Целта е максимално здраво залепване на фасетите. След това фасетите се пълнят с цимент и се слагат върху зъбите. След като стоматологът е убеден в точната позиция на фасетата , асистентът ще светне с лампата за полимеризация.. След светенето фасетата е здраво прикрепена към зъба и стоматологът трябва да почисти излишъка от цимента и да полира. След като се коригира формата на фасетата се оценява и оклузията ( захапката). Ако чувствате ,че има нужда от корекции във формата на фасетите, споделете това с лекувашия стоматолог.

Визита след циментиране на фасетите.
Повечето стоматолози ще ви запишат час за контролен преглед след около седмица. Прави се оценка състоянието на венците. Ако чувствате ,че има нужда от корекции във формата на фасетите, споделете това с лекувашия стоматолог. След залепването на фасетите може да забележите, че зъбите ви са чувствителни на топло и студено.В повечето случаи чувствителността преминава сама.