Какви стъпки предприема стоматолога при направата на порцелановите фасети?

Преди вашия стоматолог да започне процедурата по направата на вашите фасети, той трябва първо да оцени и документира текущото състояние на вашите зъби.

Като начало трябва да си запишете час за преглед при стоматолог.

Преди вашия стоматолог да започне процедурата по направата на вашите фасети, той трябва първо да оцени и документира текущото състояние на вашите зъби. Като част от прегледа може да се наложи направата на рентгенови снимки , задължително фотографии и силиконови отпечатъци от вашата горна и долна челюст. По време на консултацията е необходимо да кажете на стоматолога как искате да изглежда вашата усмивка. Той ще ви разясни реално какви промени са възможни. Нагледно ще ви бъде предоставен моделаж на възможните корекции във формата, положението и размера на вашите зъби. В повечето случаи са необходими само две посещения , независимо на колко зъба ще бъдат сложени порцеланови фасетки. Обикновено времето между двете посещения е една седмица.

Изпиляване на зъба за порцеланова фасета.

Когато един зъб или група от зъби биват подготвяни за фасети, обикновено се налага част от зъбния емайл да бъде изпилен. Това е тази част , върху която в последствие ще бъде залепена порцелановата фасета. В повечето случаи от зъбите се изпилява толкова, колкото ще е дебела самата фасета. Обикновено количеството изпилен емайл е около 0,5 до 0,7 милиметра. Сравнено с повечето стоматологични процедури това е доста щадящо за твърдите зъбни тъкани. Самото пилене се прави под локална анестезтезия. Препоръчително е да се работи с увеличителна апаратура.

Вземане на силиконов отпечатък от изпилените зъби.

Препоръчително е вашият стоматолог да изработи временни фасети, които да носите докато бъдат изработени постоянните в лабораторията.

След като зъбите бъдат изпилени вашият стоматолог ще вземе силиконови отпечатъци от горна и долна челюст. Той се използва в зъботехническата лаборатория за направата на фасетите.