Какви козметични промени могат да се постигнат с помощта на фасетите?

Порцелановите фасети често се използват за козметични промени на зъби, които са отчупени, изтрити, оцветени, с неправилна форма или с петна. Разбира се, те не са универсални и се използват само в случаите, когато стоматологът прецени, че има индикации .Това става след обстоен преглед и снемане на предварителни отпечатъци от горни и долни зъби. Дори и да не сте подходящ за фасети, лекуващия стоматолог може да ви предложи алтернативни варианти за постигане на желания естетичен ефект.

Порцелановите фасети могат да се използват за поправка на минимални дефекти и недостатъци по зъбите.
Порцелановите фасети могат да се използват за промяна на цвета. Някои зъби са естествено преоцветени. Това включва зъби с флуороза или с тетрациклинови оцветявания, както и такива оцветени след физическа травма или след канално лечение. В повечето случаи тези зъби подлежат на естетични корекции с порцеланови фасети.
В някои случаи порцелановите фасети могат да се използват като алтернатива на ортодонтско лечение. Фасетите могат да се използват за затваряне на разстояния между зъбите.В някои случаи на леки ортодонтски аномалии фасетите могат да подобрят естетически усмивката , без да се налага използването на брекети.