Керамични фасети

Ние искаме Вие да бъдете напълно информирани какви са възможностите Ви за лечение и какви процедури включва съответната терапия. По тази причина ние решихме да създадем тази листовка, като включим в нея въпросите, които най-често задават нашите пациенти.

Порцелановите фасети представляват люспички , които се залепват за фронталната повърхност на зъба и подобряват естетиката на усмивката. Използват се за козметични промени на износени, оцветени, отчупени или с неправилна форма зъби.

Две са основните предимства на порцелановите фасети в сравнение със стоматологичните бондинг процедури:

Порцелановите фасети осигуряват максимално естествен вид на зъба. Тъй като порцелановите фасети имат стъклоподобна структура, те имат голямо предимство пред останалите естетични бондинг материали- прозрачни са. След като порцелановата фасета се залепи за зъба, тя имитира емайла и неговата прозрачност. Когато светлината попадне върху повърхността на фасетата, тя преминава точно както преминава през естествения емайл. След това светлината се отразява от опакерния цимент, с който се циментира самата фасета. Резултатът е естетически сходен с естествения блясък на самите зъби.
Порцелановите фасети са устойчиви на оцветяване. Материалите използвани за естетични възстановявания са устойчиви и не променят цвета си. Основното предимство на порцелана е , че не се оцветява

Порцелановите фасети често се използват за козметични промени на зъби, които са отчупени, изтрити, оцветени, с неправилна форма или с петна. Разбира се, те не са универсални и се използват само в случаите, когато стоматологът прецени, че има индикации .Това става след обстоен преглед и снемане на предварителни отпечатъци от горни и долни зъби. Дори и да не сте подходящ за фасети, лекуващия стоматолог може да ви предложи алтернативни варианти за постигане на желания естетичен ефект.

Порцелановите фасети могат да се използват за поправка на минимални дефекти и недостатъци по зъбите.
Порцелановите фасети могат да се използват за промяна на цвета. Някои зъби са естествено преоцветени. Това включва зъби с флуороза или с тетрациклинови оцветявания, както и такива оцветени след физическа травма или след канално лечение. В повечето случаи тези зъби подлежат на естетични корекции с порцеланови фасети.
В някои случаи порцелановите фасети могат да се използват като алтернатива на ортодонтско лечение. Фасетите могат да се използват за затваряне на разстояния между зъбите.В някои случаи на леки ортодонтски аномалии фасетите могат да подобрят естетически усмивката , без да се налага използването на брекети.

Преди вашия стоматолог да започне процедурата по направата на вашите фасети, той трябва първо да оцени и документира текущото състояние на вашите зъби.

Като начало трябва да си запишете час за преглед при стоматолог.

Преди вашия стоматолог да започне процедурата по направата на вашите фасети, той трябва първо да оцени и документира текущото състояние на вашите зъби. Като част от прегледа може да се наложи направата на рентгенови снимки , задължително фотографии и силиконови отпечатъци от вашата горна и долна челюст. По време на консултацията е необходимо да кажете на стоматолога как искате да изглежда вашата усмивка. Той ще ви разясни реално какви промени са възможни. Нагледно ще ви бъде предоставен моделаж на възможните корекции във формата, положението и размера на вашите зъби. В повечето случаи са необходими само две посещения , независимо на колко зъба ще бъдат сложени порцеланови фасетки. Обикновено времето между двете посещения е една седмица.

Изпиляване на зъба за порцеланова фасета.

Когато един зъб или група от зъби биват подготвяни за фасети, обикновено се налага част от зъбния емайл да бъде изпилен. Това е тази част , върху която в последствие ще бъде залепена порцелановата фасета. В повечето случаи от зъбите се изпилява толкова, колкото ще е дебела самата фасета. Обикновено количеството изпилен емайл е около 0,5 до 0,7 милиметра. Сравнено с повечето стоматологични процедури това е доста щадящо за твърдите зъбни тъкани. Самото пилене се прави под локална анестезтезия. Препоръчително е да се работи с увеличителна апаратура.

Вземане на силиконов отпечатък от изпилените зъби.

Препоръчително е вашият стоматолог да изработи временни фасети, които да носите докато бъдат изработени постоянните в лабораторията.

След като зъбите бъдат изпилени вашият стоматолог ще вземе силиконови отпечатъци от горна и долна челюст. Той се използва в зъботехническата лаборатория за направата на фасетите.

Случаи, в които не е планувано слагането на временни фасети .
Тъй като част от емайла е бил изпилен, се очаква известна чувствителност при консумация на топли и студени храни и напитки. Също така зъбите са леко грапави и вашия език неминуемо ще попада на тези места, за да инспектира неравностите. Това е нормално и просто трябва да ограничите консумацията на такива дразнители до залепването на порцелановите фасети.

Случаи, в които се налага поставяне на временни фасети.

Препоръчително е вашият стоматолог да изработи временни фасети, които да носите докато бъдат изработени постоянните в лабораторията. Ако желаете временни фасети е необходимо да уведомите стоматолога, за да може да се предвиди достатъчно време, необходимо за процедурата.

Не се изненадвайте , ако цената на временната фасета не е включена към цената на порцелановата. Тъй като за изработката на такава се предвижда допълнитено време и материали, цената се коригира от стоматолога.

Преди вашия стоматолог да започне процедурата по направата на вашите фасети, той трябва първо да оцени и документира текущото състояние на вашите зъби.

Като начало трябва да си запишете час за преглед при стоматолог.

Преди вашия стоматолог да започне процедурата по направата на вашите фасети, той трябва първо да оцени и документира текущото състояние на вашите зъби. Като част от прегледа може да се наложи направата на рентгенови снимки , задължително фотографии и силиконови отпечатъци от вашата горна и долна челюст. По време на консултацията е необходимо да кажете на стоматолога как искате да изглежда вашата усмивка. Той ще ви разясни реално какви промени са възможни. Нагледно ще ви бъде предоставен моделаж на възможните корекции във формата, положението и размера на вашите зъби. В повечето случаи са необходими само две посещения , независимо на колко зъба ще бъдат сложени порцеланови фасетки. Обикновено времето между двете посещения е една седмица.

Изпиляване на зъба за порцеланова фасета.

Когато един зъб или група от зъби биват подготвяни за фасети, обикновено се налага част от зъбния емайл да бъде изпилен. Това е тази част , върху която в последствие ще бъде залепена порцелановата фасета. В повечето случаи от зъбите се изпилява толкова, колкото ще е дебела самата фасета. Обикновено количеството изпилен емайл е около 0,5 до 0,7 милиметра. Сравнено с повечето стоматологични процедури това е доста щадящо за твърдите зъбни тъкани. Самото пилене се прави под локална анестезтезия. Препоръчително е да се работи с увеличителна апаратура.

Вземане на силиконов отпечатък от изпилените зъби.

Препоръчително е вашият стоматолог да изработи временни фасети, които да носите докато бъдат изработени постоянните в лабораторията.

След като зъбите бъдат изпилени вашият стоматолог ще вземе силиконови отпечатъци от горна и долна челюст. Той се използва в зъботехническата лаборатория за направата на фасетите.

Когато вашата фасета бъде изработена, тя ще е с "идеална" форма. Дори и тогава вие и вашият стоматолог може да прецените, че някои форми трябва ди бъдат коригирани - скъсени, заоблени или изострени, с цел по-добра естетика.

Оценка на порцелановите фасети преди циментирането
Преди да бъдат циментирани фасетите, вашият стоматолог трябва да оцени дали фасетата приляга точно на вашия зъб. За тази цел стоматологът ще постави фасетата върху зъба няколко пъти, ако е необходимо ще я коригира докато е удовлетворен от точността й. В повечето случаи за този етап не се нуждаете от анестезия

Оценка на формата на фасетите.
Когато вашата фасета бъде изработена, тя ще е с "идеална" форма. Дори и тогава вие и вашият стоматолог може да прецените, че някои форми трябва ди бъдат коригирани - скъсени, заоблени или изострени, с цел по-добра естетика.

Оценка на цвета на порцелановите фасети.
Стоматологът трябва да избере подходящ цвят цимент, с който да залепи прозрачните фасети и да постигне максимална прилика с останалите неизпилени зъби. За тази цел е задължително да се използват специални глицеринови пастички, които отговарят на точно определен цвят цимент. Намазаните фасети се поставят върху изпилените зъби и вие и стоматологът можете да оцените цвета, който ще се постигне. Ако резултатът не ви удовлетворява, процедурата може да се повторя до постигане на желания ефект. Важно е да сте доволни от цвета преди да се циментират самите фасети. Веднъж циментирана, фасетата не може да бъде махната от зъба.

Залепване на порцелановите фасети.
След като вие и стоматологът сте одобрили формата и цвета на фасетите, може да се пристъпи към залепването. Първо фасетите ще бъдат почистени и подготвени за самото циментиране. Изпилените зъби също трябва да бъдат подготвени за циментирането. Емайловата повърхност се ецва с ецващ гел. Така се постига разграпавяване на емайла на микроскопско ниво. Целта е максимално здраво залепване на фасетите. След това фасетите се пълнят с цимент и се слагат върху зъбите. След като стоматологът е убеден в точната позиция на фасетата , асистентът ще светне с лампата за полимеризация.. След светенето фасетата е здраво прикрепена към зъба и стоматологът трябва да почисти излишъка от цимента и да полира. След като се коригира формата на фасетата се оценява и оклузията ( захапката). Ако чувствате ,че има нужда от корекции във формата на фасетите, споделете това с лекувашия стоматолог.

Визита след циментиране на фасетите.
Повечето стоматолози ще ви запишат час за контролен преглед след около седмица. Прави се оценка състоянието на венците. Ако чувствате ,че има нужда от корекции във формата на фасетите, споделете това с лекувашия стоматолог. След залепването на фасетите може да забележите, че зъбите ви са чувствителни на топло и студено.В повечето случаи чувствителността преминава сама.

Няма точно определни правила за това колко време издържат едни фасети. Възможно е да очаквате да са красиви и естетични дълги години, но е нереалистично да очаквате това да е вечно. С добра орална хигиена и грижи е реалистично фасетите да ви красят повече от 10 години.

С добра орална хигиена и грижи е реалистично фасетите да ви красят повече от 10 години.

Ето няколко съвета за добра поддръжка на порцелановите ви фасети:

A) Добра устна хигиена

Точно както естествените ви зъби, вашите зъби с фасети се нуждаят от почистване с четка и паста за зъби, както и от конци. Питайте стоматолога си за конкретни насоки, но като цяло се препоръчва използването на неабразивни пасти и такива които съдържат флуор.

Б) Избягвайте излагането на вашите фасети на прекомерни сили.

Порцелановите фасети не са създадени да издържат на сблъсък с тежки или остри предмети. Трябва да избягвате гризане на нокти, гризане на шноли и фиби, гризане на лед, бутилки и всякакви други твърди предмети , които биха счупили фасетите. Ако спортувате е редно да носите устопредпазител.

В) Избягвайте да стискате и триете излишно зъбите си.

Хората, които стискат и трият зъби по време на сън (стоматолозите ползват думата бруксизъм) могат лесно да счупят фасетите си . Ако знаете, че имате бруксизъм или ако стоматологът се усъмни, че имате този вреден навик, трябва да се вземат допулнителни мерки . За предпазване по време на сън ще се наложи да носите шина за бруксизъм.

Г) Ограничете консумацията на оцветяващи вещества.

Порцелановите фасети са огромен напредък в естетичната стоматология. Те са изключително устойчиви на оцветители. Ахилесовото сухожилие на тази естетична процедура е цимента, с който се залепват. Възможно е фасетата да не се променя с времето, но краищата и да се преоцветят с течение на времето. Добрата орална хигиена, почистването на плаката от краищата на фасетата, ще допринесе за минимализиране на възможността от оцветяване. Също така избягвайте прекомерната употреба на чай, кафе, червено вино, кола и тютюн.

Добрата орална хигиена, почистването на плаката от краищата на фасетата, ще допринесе за минимализиране на възможността от оцветяване.

Фасетите могат да се счупят или отлепят.

Един от най-неприятните недостатъци на фасетите е, че могат да се отлепят или счупят. Това естествено може да се случи в най-неподходящия момент.Ако фасета бъде счупена няма начин стоматологът ви да може да я поправи. Единствен вариант ще е да ви се направи чисто нова. Ако бъде отлепена има шанс да може да се залепи наново на същото място.

Поставянето на порцеланови фасети е необратим процес.

Това означава, че вашият зъб никога повече няма да изглежда както преди, без да има фасета на него или друг тип естетично възстановяване.

Порцелановата фасета може да се залепи успешно само върху емайл. Някои зъби нямат достатъчно количество емайл поради различни причини и не биха били подходящи за фасети.

Съществуват няколко случая, в които стоматологът може да прецени, че даден зъб или пациент не е подходящ за фасета. Някои от тези случаи са:

Порцеланова фасета не може да се постави върху нездрав зъб

Фасети не се слагат на зъби с големи кариозни разрушения , с венечни заболявания или с не добро лечение на корените . В тези случаи се налага предварително лечение и след това могат успешно да се сложат фасети.

В случаите, в които поставянето на фасета ще отслаби зъбната здравина

Ако значителна част от зъба е била нарушена в следствие на кариес или фрактура, вероятно поставянето на фасета няма да е удачен вариант. Порцелановите фасети не биха заздравили зъба. В такав случай по-подходящо би било изработката на порцеланова корона.

Порцелановите фасети трябва да се залепват върху емайл.

Порцелановата фасета може да се залепи успешно само върху емайл. Някои зъби нямат достатъчно количество емайл поради различни причини и не биха били подходящи за фасети.

Порцелановите фасети не са подходящи за хора, които стискат и стриват усилено зъбите си.

Хора, страдащи от бруксизъм или бруксомания не са подходящи за естетични порцеланови фасети. През деня тези вредни навици лесно се подтискат и контролират, но по време на сън този контрол липсва. В спящо състояние човек с бруксизъм може да счупи керамиката на фасетите. Това се избягва с носене на специални шини по време на сън.

Грижата за различните импланти е според типа имплант поставен в пациента. Сходна е на тази за естествените зъби, но е необходимо пациента да посети специалист- стоматолог минимум два пъти годишно.

Внимателно отстранете фасетата от зъба. Проверете дали е цяла. Поставете я в контейнер или в кутийка с памук , уведомете стоматолога за случилото се и си запишете час възможно най-скоро.