Без болка

Ако попитате средностатистически човек, как е преминало зъболечението му, болшинството от отговорите ще Ви нарисуват ужасяваща картина - свирепи бор машини и пациенти крещящи от болка. Именно такъв стереотип най-често ни кара да не посещаваме дентален кабинети. Такава ли е релаността обаче?

Съвременните постижения в областта на производство на модерен инструментариум за лечение на зъбите изпрати в миналото спомените за шумните брмашини, заменени по настояще с лазерни апарати.

Фармацевтичните фирми са разработили цял комплект безопасни анестетици, които правят денталната медицина безболезнена.

Анастезиите се подразделят на:

  • Апликационна анестезия - използва се спрей от лидокаин. Апликационната анастезия представлява повърхностно обезболяване, което се прилага при вадене на клатещи се зъби, както и при нужда от поставяне на по-дълбока анестезия.
  • Инфилтрационна анестезия. Най-често използваният вид анестезия в денталната медицина, така нареченото "замразяване". Този вид обезболяване се прилага при различни видове денталени операции - лечение на зъбни канали, операция на пулпата на зъба и др. Продължителността на анестезията е в рамките на 60 минути.
    Проводникова анестезия. Изплзва се при оперативна намеса в корените на зъба.При този тип анестезия, препарата се поставя в непосредствена близост до нервния ствол на зъба.
    Стволова анестезия. Стволовата анестезия се прилага в основата на черепа, като по този начин се блокира тройничния нерв.