Ценоразпис

 

Процедура Цени от
101.Преглед , консултация 30,00
102.Екстракция на еднокоренов зъб 40,00
103.Екстракция на многокоренов зъб 60,00
104.Екстракция на дълбоко фрактуриран зъб 80,00
105.Екстракция на полуретиниран зъб с ламбо 150,00
106.Екстракция на ретиниран зъб с трепанация на костта 250,00
107.Екстракция на интактен мъдрец 100,00
108.Екстракция на корен под нивото на гингивата 50,00
109.Циркумцизия на полуретиниран зъб 80,00

110.Спиране на локален кръвоизлив след екстракция на зъб

/медикаментите поставени на пациента се заплащат допълнително/

40,00

111.Пункция на абсцес, киста, лимфен възел

/диагностиката на пунктата се заплаща допълнително в лаборатория/

80,00
112.Апикална остеотомия на фронтален зъб 180,00
113.Апикална остеотомия на премолар 300,00

114.Апикална остеотомия на молар

/при нужда поставянето на кост се заплаща допълнително/

350,00
115.Хемисекция на многокоренов зъб 60,00
116.Хемисекция с пластика 100,00
117.Ексцизия за биопсия 85,00

118.Корекция на алвеоларен гребен ( за 1 участък )

/биозаместващите материали са заплащат допълнително/

80,00
119.Инцизия на възпалителен процес 70,00
120.Разкриване на постоянен зъб с ортодонтска цел 90,00
121.Хирургичен кюретаж на алвеолата с ревизия и зашиване 80,00
122.Френулотомия на горна устна 90,00
123.Френулотомия на долна устна 140,00
124.Луксация на долна челюст 70,00
125.Екстирпация на слюнчен камък от канала 150,00
126.Обработка на хирургична рана със сутура (шев) 35,00
127.Малък синус лифтинг 2200,00
128.Латерален синус лифтинг 2500,00

129.Зъбен имплант от титан

/цената за протетично лечение в/у имплантата се заплаща отделно/

При запитване

ЦЕНОРАЗПИС - ендодонтия и кариесология

 Цени от
201. ПРЕГЛЕД , КОНСУЛТАЦИЯ 30.00
ЛЕЧЕНИЕ НА КАРИЕС :
202. Почистване на кариозна маса и временна вложка 20.00
Препариране на кавитет , подложка и обтурация с амалгама :
203. Със засягане на една повърхност 20.00
204. Със засягане на две повърхности 30.00
205. Със засягане на три повърхности 40.00
Препариране на кавитет , подложка и обтурация с химио-полимер :
206. Със засягане на една повърхност 30.00
207. Със засягане на две повърхности 40.00
208. Със засягане на три повърхности 50.00
Препариране на кавитет , подложка и обтурация с фото-полимер :
209. Със засягане на една повърхност 40.00
210. Със засягане на две повърхности 60.00
211. Със засягане на три повърхности 80.00
212. Моделиране на режещ ръб 90.00

213. Подготовка,ажустиране и цим. на канален щифт - фиброкарбон

/ за всеки щифт по отделно /

120.00
ЛЕЧЕНИЕ НА ПУЛПИТИ И ПЕРИОДОНТИТИ :
214. Девитализация на зъбна пулпа 20.00
215. Трепанация на зъб, включително оток но ексудата 50.00
216. Биологично лечение на пулпата (индиректно покритие) 40.00
217. Биологично лечение на пулпата (директно покритие) 60.00
218. Витална екстирпация (1 канал) + анестезия 40.00
Ендодонтско лечение ( постоянни зъби) :
219. Еднокоренов 40.00
220. Многокоренов 100.00
221. Ендодонтско лечение на временни зъби 40.00
222. Релечение на ендодонтски лекувани зъби (1 к-л) механично 40.00
223. Релечение на ендодонтски лекувани зъби (1 к-л) машинно 70.00
ИЗГРАЖДАНЕ НА ФРАКТУРИРАНИ ЗЪБИ:
224. С амалгама 30.00
225. С химио-полимер 40.00
226. С фото-композит 60.00

227. Подготовка, ажустиране и циментиране на канален щифт - метал

/ за всеки канал по отделно /

40.00
Препариране на разрушен зъб за възстановяване с инлей , онлей:
228. С фото-полимер 100.00
229. С металокерамика 140.00
230. С златокерамика (златото се заплаща отделно) 140.00
231. Изцяло керамика 320.00
 

ЦЕНОРАЗПИС пародонтология и заболяване на оралната л-ца

 Цени от
301. ПРЕГЛЕД , КОНСУЛТАЦИЯ 30.00
302. Контролен преглед 10.00
303. Туширане при лигавични заболявания 20.00
304. Почистване на зъбен камък ( всички зъби ) 100.00
305. Закрит пародонтален кюретаж (на зъб) 20.00
306. Пародонтален кюретаж с VECTOR (на челюст) 230.00

307. Открит (хирургичен) кюретаж - на сектант

/ вложените кост и мембрана се заплащат допълнително /

250.00
308. Шиниране с Ribbond ( на зъб ) 60.00
ИЗБЕЛВАНЕ НА ЗЪБИ:
309. С апарат Air - Flow (основно премахване на налепи) 60.00
310. С избелваща лампа ZOOM 2 WHITENING 700.00
311. Флуоризация с флуорен гел (за млечни и пост. зъби) 25.00
 

ЦЕНОРАЗПИС - протетична дентална медицина

 Цени от
401. ПРЕГЛЕД , КОНСУЛТАЦИЯ 30.00
НЕСНЕМАЕМО ПРОТЕЗИРАНЕ :
402. Коронка или член на мостово тяло с пластмаса 60.00
403. Коронка или член на мостово тяло с металокерамика 220.00
404. Коронка или член на мостово тяло изцяло керамични 600.00
405. Коронка или член на мостово тяло от цирконий 900.00
Препариране на разрушен зъб за възстановяване с щифтово пънче :
406. Еднокоренов зъб 40.00
407. Многокоренов зъб 50.00
408. Ретракция на венечно джобче на 1 зъб 15.00
Окончателен отпечатък :
409. Сегментен отпечатък с С - силикон 15.00
410. Сегментен отпечатък с А - силикон 25.00
411. Отпечатък от цяла зъбна редица с С - силикон 25.00
412. Отпечатък от цяла зъбна редица с А - силикон 45.00
413. Отпечатък от цяла зъбна редица с полиетерна гума 45.00
414. Циментиране на корона временно 15.00
415. Циментиране на корона постоянно с KETAK - CEM 15.00
416. Циментиране на корона постоянно с UNICEM 45.00
417. Временна коронка с PRO TEMP - 3EM 40.00
СНЕМАЕМО ПРОТЕЗИРАНЕ
418. Частична плакова протеза 250.00
419. Тотална плакова протеза 250.00
420. Моделно лята протеза с куки 450.00
421. Моделно лята фрез протеза 450.00
422. Става 150.00
423. Сваляне на корона 30.00
424. Диагностичен отпечатък с алгинат 20.00
425. Диагностичен отпечатък с С - силикон 30.00
ПРОТЕЗИРАНЕ ВЪРХУ ИМПЛАНТИ
426. Коронка или член на мостово тяло с металокерамика 360.00
427. Коронка или член на мостово тяло с чиста керамика 560.00
428. Коронка или член на мостово тяло с цирконий 1000.00
429. Имедиатни мини импланти + 1 протеза 3500.00
 

ЦЕНОРАЗПИС - ортодонтия

 Цени от
501. ПРЕГЛЕД , КОНСУЛТАЦИЯ 50.00
502. Анализ на ортодонтски модели, рентгенови снимки 130.00
Лечение с фиксирана техника (брекети)*:
503. метални 3000.00
504. керамични 4500.00
505. сапфирени 6000.00
* цените на лечението включват горна и долна челюст
Допълнителни апарати, които се използват по време на лечението с фиксирана техника:
506.Екстраорален апарат 260.00
507.Опора по Нанс 130.00
508.Транспалатинална дъга 130.00
509.Rapid expander 650.00
510.First class 780.00
511.Fast back 780.00
Лечение със снемаема апаратура (пластинки)*:
512.Лингвална пластинка 1300.00
513.Подбрадник 325.00
514.Функционален апарат 650.00
* цените на лечението включват горна и долна челюст